:: Projects - پروژه ها ::
برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت صنعتی تلاشگران سپهر

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت صنعتی تلاشگران سپهر

پروژه کابل کشی فیبر نوری و برق در مسیر راه آهن تهران-مشهد

یکی از پروژه های در حال اجرای شرکت تلاشگران سپهر، پروژه اجرای کابل کشی فیبر نوری و برق به طول یکصد کیلومتر جهت اجرای سیستم ATC درمسیرراه آهن تهران-مشهد (از استگاه جهان تا جوین) است. کارفرمای این پروژه شرکت مهندسی مهاران و کارفرمای اصلی آن، راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد. پروژه مذکور در تاریخ 1392/2/25 آغاز گردیده و مدت اجرای آن سه ماه است.

پروژه عملیات کابل کشی، مفصل بندی، کانال سازی و سایر عملیات شبکه کابل در مرکز تلفن شهید پرستش

اجرای عملیات کابل کشی، مفصل بندی، کانال سازی و سایر عملیات شبکه کابل در مرکز تلفن شهید پرستش، برگی دیگر از کارنامه موفق شرکت تلاشگران سپهر می باشد. کارفرمای این پروژه شرکت مخابرات استان خراسان بوده است. عقد قرارداد این پروژه در تاریخ 83/7/19 صورت گرفته است و مدت اجرای قرارداد در این پروژه ده ماه بوده است.

پروژه کانال کنی، کابل کشی، مفصل بندی کابل فیبر نوری ایستگاه شاهرود تا نغاب

یکی از پروژه های موفق شرکت تلاشگران سپهر، پروژه کانال کنی، کابل کشی، مفصل بندی کابل فیبر نوری ایستگاه شاهرود تا نغاب به طول تقریبی 226 کیلیومتر است. کارفرمای این پروژه وزارت راه و ترابری ( راه آهن جمهوری اسلامی ایران) بوده است. این پروژه در تاریخ 85/08/15 آغاز و در مدت 8 ماه اجرا گردیده است.

شرکت تلاشگران سپهر شاهرود
شماره ثبت: 1385
تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت تلاشگران سپهر محفوظ می باشد. All Rights reserved for Talashgaran Sepehr Industrial Co. قدترتمند شده توسظ Movable Type Pro
شركت صنعتي تلاشگران سپهر داراي رتبه 3 ارتباط و 5 صنعت و 5 در زمينه تاسيسات و تجهيزات مي باشد و از سال 1380 تاسيس از 1381 شروع بكار نموده كه در زمينه ارتباطات و تاسيسات و تجهيزات و همچنين صنعت فعاليت دارد